بی تفاوتی تا به کی؟ - نوشته های فراموش شده جنبش راه سبز



نوشته های فراموش شده

آنکس که نوشته های مرا سرسری میخواند همان بهتر که نخواند



نویسنده : سهیل ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٥

  بی تفاوتی تا به کی؟!

 

ما را چه شده است؟چه بر سر مان آورده اند که در برابر ضایع شدن حقمان(حق آموزش مناسب) اینگونه سکوت کرده ایم.

 


 

آیا وقت در نظر ما اینقدر بی ارزش است که صرف آموختن هیچ کرده ایم؟کلاس های پربار!استاد… جز آموختن اینکه چطور یک فایل را حذف کنیم یا چطور یک فایل را باز کنیم چه حاصلی در بر داشته است؟گویا ما در نظر ایشان کودکان کودکستانیم(امروزه در کودکستانها این مطالب را آموزش میدهند نه در دانشگاه)یا شایدم ایشان برای خوش آمد عدهای بی مغذ که جز این نمی خواهند و فقط به جهت گذران وقت واینکه نام دانشجو را یدک بکشند به این دانشگاه آمده اند اینگونه تدریس میکنند و ما را به سخره گرفته اند! 

متاسفانه بیشتر دوستان این حقایق را میدانند و خم به ابرو نمیاورند شایدم ازین وضع خرسندند زیرا با روحیه راحت طلب آنان سازگار است (یادگیری4 صفحه جزوه ی بی محتوا و تکراری صد البته بهتر است از یادگیری مباحث مهم و مفید که فهم آن با تلاش حاصل میشود).در طول 2 ترم جز ایجاد و حذف و بازکردن فایل در کلاس این استاد چه آموختیم؟آیا مباحث مهمی چون … و… فقط شامل 3 مورد بالاست؟ چرا کسی دم بر نمی آورد و اعتراضی نمی کند حتی در برابر پیشنهاد من برای اعتراض اینگونه میگویید:"اگه اعتراض کنیم استاد با ما لج میکند و به ما نمره نمیدهد!" شما چگونه نام دانشجو را بر خود میگذارید؟تا به کی میخواهید اینگونه بی تفاوت باشید؟راحت طلبی تا کجا…؟کمی به خودتان بیایید.کمی برای پولی که در این کشور به دشواری بدست می آید

و به راحتی در جیب استاد… میریزید ارزش قائل شوید(وقت که کلا در کشور ما بی ارزش است!).حداقل کاری که ما میتوانیم انجام دهیم رساندن اعتراضمان به گوش مدیریت دانشگاست(باید خوش بین بود که آنها اطلاع ندارند).منتظر نظرات راهگشای شما دوستانم.

 

 









Time spent here: