فاشیسم - نوشته های فراموش شده جنبش راه سبزنوشته های فراموش شده

آنکس که نوشته های مرا سرسری میخواند همان بهتر که نخواندنویسنده : سهیل ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٤

فاشیسم جنبشی روحانی و رمانتیک است.دلتنگی برای گذشته ی از دست رفته و ترس از جهان جدید هسته ی سخت این ایدئولوژی را تشکیل میدهد.

فاشیسم واکنش طبقات ماقبل سرمایه داری در مقابل اندیشه ی تجدد(مدرنیته)و نظام اجتماعی مدرن است.فاشیسم نفس آخر گروه های متنفذ محافظه کار سنتی است.واکنش آنان،تلاش در جهت چیره شدن بر کل جامعه،نابودی فردیت،انحلال جامعه در دولت و یکی کردن دولت و پیشواست.

با خشونت و سلطه لباس حقانیت بر تن میکنند،پیشوا مظهر حقیقت میشود و فرهنگ را به تبلیغات تقلیل میدهد،ایدئولوژی فاشیستی،امنیت در دامن جامعه ی همبسته و رهبری خطاناپذیر را به افراد وعده میدهد.

فاشیسم جنبشی مذهبی یا شبه مذهبی است.

منبع:تلقی فاشیستی از دین و حکومت؛اکبر کنجی

 
کلمات کلیدی :فاشیسم

Time spent here: