زنها و تاثیر آنها از راه دور - نوشته های فراموش شده جنبش راه سبزنوشته های فراموش شده

آنکس که نوشته های مرا سرسری میخواند همان بهتر که نخواندنویسنده : سهیل ; ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٧

حاصل هر صدای بلند آن است که ما خوشبختی را در سکوت و در دوردستها جستوجو کنیم.

وقتی مردی خود را در میان غوغا و هیاهوی خویش و در معرض جزر و مد امواج زندگی و پستی و بلندیهای

آن میبیند،گاه حضور موجوداتی آرام و پری گونه را احساس میکند که از کنارش میلغزندو میل شدیدی به آرامش و خوشبختی را در او زنده میکنند:اینان زنان هستند.

تقریبا چنین فکر میکند که بهترین خو یشتن خو یش را آنجا در کنار زنان پیدا میکند.مکان آرامی است که صدای سهمگین ترین امواج به سکوت مرگ،وزندگی خود به رو یای زندگی مبدل میشود.اما با این حال،ای رویایی اصیل،حتی روی زیباترین کشتی ها هم سروصدا و مشاجره،آن هم مشاجرات متاسفانه حقیر بسیار است!

جذابیت و قو یترین تاثیر زن به زبان فلسفه تاثیر از راه دور است و لازمه این تاثیر قبل از هر چیز فاصله و دوری است.
کلمات کلیدی :زنها و کلمات کلیدی :تاثیر از راه دور

Time spent here: