تنها - نوشته های فراموش شده جنبش راه سبزنوشته های فراموش شده

آنکس که نوشته های مرا سرسری میخواند همان بهتر که نخواندنویسنده : سهیل ; ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٠

 

 

من از هدایت و تبعیت بیزارم.

اطاعت؟نه. حکومت؟هرگز.

آنکسی که برای خود ترسناک نباشد برای دیگران ترسناک نیست.

فقط آنکس که ترس برانگیزد میتواند دیگران را هدایت کند.

من از هدایت خود بیزارم و دوست دارم همانند حیوانات جنگل ،تا مدتها خود را در بیابانی سحرانگیز گم کنم و به خیالپردازی بگذرانم

تا به تدریج به خانه ی خود بیاندیشم و خود را به سوی خویش جلب کنم.

 
کلمات کلیدی :تنها

Time spent here: