نوشته های فراموش شده جنبش راه سبزنوشته های فراموش شده

آنکس که نوشته های مرا سرسری میخواند همان بهتر که نخواند


 

نویسنده : سهیل ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٠

من روحیه ی انسان های زیادی رامی شناسم.

اما نمی دانم که خود کیستم.

چشم من بیش از حد به خودم نزدیک است.

من آنکسی که میبینم نیستم،ومیدانم اگر از خود دورتر بودم،

یا در واقع،به اندازه ی دشمن خودم از خودم دور بودم

برای خود مفید تر بودم.

نزدیکترین دوست من از من خیلی دور است.

باید میان من و او حد متوسطی پیدا شود،

آیا میفهمی چه میخواهم؟

 
کلمات کلیدی :که خود کیستم

Time spent here: