چنین گفت زرتشت - نوشته های فراموش شده جنبش راه سبزنوشته های فراموش شده

آنکس که نوشته های مرا سرسری میخواند همان بهتر که نخواندنویسنده : سهیل ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٤

برادران،شما را سوگند میدهم که به زمین وفادار مانید وباور ندارید انانی را که با شما ازامیدهای ‍‍ اَبَرزمینی سخن میگویند.اینان زهرپالا ی اند،چه خود دانند یا ندانند.

اینان خوارشمارندگان زندگی اند وخود زهر نوشیده و رو به زوال،که زمین از ایشان بستوه است.پس بِهِل تا سرِ خویش گیرند!

روزگاری کُفران خدا بزرگترین کُفران بود.اما خدا مُرد و در پی آن این کُفرگویان نیز بمُردند.اکنون کُفران زمین سهمگین ترین کُفران است و اندرونه یِ آن ناشناختنی   را بیش از معنای زمین پاس داشتن.

 

 

منبع :چنین گفت زرتشت نوشته ی فریدریش نیچه
کلمات کلیدی :خدا و کلمات کلیدی :کفران

Time spent here: