نوشته های فراموش شده جنبش راه سبزنوشته های فراموش شده

آنکس که نوشته های مرا سرسری میخواند همان بهتر که نخواندنویسنده : سهیل ; ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٩

.چه چیز حق است و چه چیز باطل! آیا من به راهی میروم که شیطان میخواهد؟ذهنم میگوید:شیطان موجودیست افسانه ای و همچون خدا وجود ندارد و فقط در پندار آدمیان است در نتیجه راه شیطان نیز وجود ندارد.آیا این همانچیزی نیست که شیطان میخواهد؟قرآن شیطان را از جنیان میداند.جن موجودی خیالیست.پس شیطان خیالیست و قرآن حقیقت نیست و بر اساس افسانه های مشرق زمین و قوم یهود نگاشته شده است.آیا این استدلال همان چیزی نیست که شیطان میخواهد؟پیروان شیطان:قرآن گروهی را پیروان شیطان معرفی کرده است،میخواستم با اثبات اینکه چنین افرادی و چنین گروهی وجود دارند به وجود شیطان پی ببرم اما به ناگاه ذهنم به من یاداور شد بدین روش با اثبات وجود مومنان به خدا میشود وجود خدا را ثابت کرد!پس اثبات اینکه انسان های زیادی شیطان را میپرستند و از او پیروی میکنند و دستورات او را در جهان اجرا میکنند و به او ایمان دارند و برین ایمان و عقیده یقین دارند نمیتواند ثابت کند که شیطان وجود دارد و جهل آن دسته را میرساند، آیا این همانچیزی نیست که شیطان میخواهد؟
کلمات کلیدی :شیطان و کلمات کلیدی :حق و کلمات کلیدی :باطل

Time spent here: